วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุด USDJPY วันที่ 21/02/18

เมื่อคืนวันพุธสินทรัพย์ USDJPY ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 07.15 นโดย USDJPY ทะยานขึ้นสู่ราคา 107.896 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน USDJPY ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.ที่ราคา 107.283ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุด EURUSD วันที่ 20/02/18

เมื่อคืนวันอังคารสินทรัพย์ EURUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 04.45 นโดย EURUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 1.24099 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน EURUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 17.45 น.ที่ราคา 1.23196


 ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุด GBPUSD วันที่ 19/02/18

เมื่อคืนวันจันทร์สินทรัพย์ GBPUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 05.45 นโดย GBPUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 1.40485 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน GBPUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 18.45 น.ที่ราคา 1.35382


ที่มา: MT4 EXNESS iPad


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุด USDJPY วันที่ 16/02/18

เมื่อคืนวันศุกร์สินทรัพย์ USDJPY ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 23.00 นโดย USDJPY ทะยานขึ้นสู่ราคา 106.393 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน USDJPY ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 08.15 น.ที่ราคา 105.549


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุด EURUSD วันที่ 14/02/18

เมื่อคืนวันพุธสินทรัพย์ EURUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 03.45 นโดย EURUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 1.24690 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน EURUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.ที่ราคา 1.22749ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุด EURJPY วันที่ 13/02/18

เมื่อคืนวันพุธสินทรัพย์ EURJPY ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 05.30 นโดย EURJPY ทะยานขึ้นสู่ราคา 133.679 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน EURJPY ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.ที่ราคา 132.510


ที่มา: MT4 EXNESS iPad

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาสูงสุดต่ำสุด GBPUSD วันที่ 12/02/18

เมื่อคืนวันจันทร์สินทรัพย์ GBPUSD ทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 12.45 นโดย GBPUSD ทะยานขึ้นสู่ราคา 1.38754 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน GBPUSD ร่วงลงสู่ราคาต่ำสุดเวลาเมื่อเวลาประมาณ 19.15 น.ที่ราคา 1.37955


ที่มา: MT4 EXNESS iPad